SUTAS

Sütaş, Pakistan’ın Koç’uyla süt fabrikası kuruyor